Domácí lihovar

Výroba destilátů z kvašeného ovoce je jedním z nejstarších způsobů zpracování bohaté úrody ovoce. Kvasinky, které nezištně přemění cukr na alkohol za tuto činnost zaplatí životem, vyšší koncentrace alkoholu v kvasu je pro ně totiž osudná. Jak se říká, každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán.
Dnešní moderní postupy spočívající v přidávání správných kultur kvasinek, živných solí, úpravy pH roztoku atp. při „výrobě“ kvasu ještě umocňují výsledný zážitek při finální konzumaci hotové pálenky.

KVAS je alfou a omegou dobré pálenky. Samotná destilace je totiž jen očistný proces, který umocní kvalitu, ale pokud je KVAS od samého počátku špatný, pak konečný výsledek je ještě horší.
V našem rukodělném lihovaru je příprava kvasu z toho nejlepšího ovoce samozřejmostí, kdy do kvasu přijde jen to, co tam skutečně patří, a naše destilační aparatura je počítačem řízený systém, který nepřipouští chybu.
Naše produkce ušlechtilých destilátů z hrušek, meruněk, třešní či jablek snese nejpřísnější
srovnání a výroba bylinných likérů z receptur starých několik desítek let uspokojí každého, kdo hledá to nejlepší z přírody a konečně STAŘENÍ destilátů v dubových sudech je naším nejlepším počinem.

Přijďte ochutnat.

DOMÁCÍ LIHOVAR

 • Základním předpokladem dobré pálenky je kvalitní kvas!
 • Vyzrálé ovoce v dobré kondici = kvalitní kvas = pěkná, senzoricky atraktivní pálenka

PĚSTITELSKÁ PALÍRNA

 Jak na to?

Tradiční ovoce v našich zeměpisných šířkách jsou jablka, hrušky, švestky, třešně, meruňky případně vinná réva. Pro bezvadný průběh kvašení musí být ovoce vyzrálé, tím pádem má dostatečnou cukernatost.

Ovoce pro kvas NESMÍ být napadené hnilobou nebo plísněmi, jednotlivé plody musí být bez hlíny, větví, trávy atp. Jablka a hrušky (jádroviny) se musí nadrtit nebo rozmělnit, ideální je však udělat kvas jenom z vylisovaného moštu. Ostatní ovoce se odstopkuje a částečně mechanicky rozmělní tak, aby se u třešní a švestek nepoškodili pecky, které v kvasu mohou zůstat. U meruněk, případně broskví se musí pecky odstranit.

Čistá plastová nebo dřevěná nádoba o minimálním objemu 50 litrů je základ pro naše ovoce. Ideální objem je však 200 litrů a míra plnění na 80 % objemu nádoby. Hobok (nádoba s víkem) je vždy vybaven zátkou s bubláčkem pro odvod CO2. Hobok nikdy nestojí na holé podlaze, ale např. na dřevěné paletě. Teplota pro zdárné kvašení je mezi 15 – 18 °C. Ne vždy jsou tyto podmínky dosažitelné, je třeba se jim co nejvíce přiblížit. Na začátku kvasného procesu je vhodné dodat ušlechtilé kvasinky. Po 3 – 8 týdnech je kvas připraven k destilaci, takto veliké časové rozpětí je ovlivněno druhem ovoce, teplotou prostředí, zda je kvas ve formě moštu nebo podrceného ovoce atp.

Máme naši ovocnou pálenku z plodů naší zahrady, takto zpracované ovoce se nekazí.

Co dál?

Zhruba po 2 hodinách destilace jsme vyrobili z našeho kvasu kýžený produkt. Pálenka má obvykle více než 60 % obj., tzn., že je třeba kořalku naředit. Dle našich zkušeností je ideální koncentrace 50 % obj. Pro ředění používáme naši znamenitou pramenitou vodu z vlastní studny, kterou ještě upravujeme pomocí fyzikálního procesu zvaného REVERZNÍ OSMÓZA, aby její kvalita a chuť ještě více podtrhla výsledný produkt. Kvalita vody je velmi důležitá. Je ovšem možné, že si zákazník pálenku naředí sám z vlastní zdrojů. Pálenka se pak ideálně stočí do skleněných nádob, které si zákazník přiveze.

Ceník

Níže uvedené ceny jsou stanoveny na 1 dávku dle kapacity technologického zařízení tj. 200 litrů kvasu na 1 várku destilace. Případné ředění pálenky naší upravenou vodou je ZDARMA. Cena za litr pálenky obsahuje spotřební daň, DPH, amortizaci, spotřebovanou el. energii a chladící vodu, likvidaci výpalků a úkapu, práci obsluhy.
Minimální množství kvasu pro Vaši samostatnou destilaci je 100 litrů

Pronájem plastového sudu pro Váš kvas (200 litrů)99 ,- Kč / 1 sud
Přidání ušlechtilých kvasinek na jednu dávku kvasu (200 litrů)90 ,- Kč
Drcení nebo rozmělnění ovoce1,90 ,- Kč / 1 kg ovoce
Drcení a lisování ovoce (jádroviny)4,90 ,- Kč / 1 kg ovoce
Pálenka z pěstitelem dovezeného kvasu210 ,- Kč / 1 litr – 50%
Pálenka z pěstitelem dovezeného ovoce220 ,- Kč / 1 litr – 50%
Při vypálení menšího množství než 9 litrů 50 % pálenky je účtován paušální poplatek250 ,- Kč
Při marném ohřevu jalového – špatného kvasu s výtěžností do 2 litrů 50% pálenky bude účtován poplatek ve výši650 ,- Kč

Provozní doba pěstitelské pálenice Košátky

vždy po předchozí telefonické dohodě
+420 725 052 642
(odp. ved. Čejka Jiří)

Pondělí až Pátek
od 8.00 do 16.00

Provozní řád pěstitelské pálenice

 • V prostorách pálenice je ZAKÁZÁNO kouření.
 •  Pěstitelská pálenice používá software KALÍŠEK, kde je každý Pěstitel před započetím prací zaevidován. Na začátku každé produkce bude tak vydána unikátní výrobní zakázka, která bude podepsána Pěstitelem a Provozovatelem pálenice. Provozovatel pálenice veškeré údaje o Pěstiteli ověří z platného OP.
 •  Dle zákona si každý Pěstitel a osoby žijící s ním ve společné domácnosti mohou v období od 1.července daného roku do 30.června roku bezprostředně následujícího vypálit nejvýše 30 litrů absolutního alkoholu (dále jen l.a.a.) tzn. až 60 litrů 50% obj. pálenky. Pálenka je určena k osobní spotřebě a NENÍ přípustné tento produkt prodávat.
 •  Pálenice si vyhrazuje právo odmítnout zpracovat kvas, který je v nevyhovujících nádobách (i z hlediska manipulace s nimi) nebo kvas vykazuje známky hniloby, octového kvašení, případně jsou zjevné chyby při založení kvasu. Nebo pokud se jedná o kvas z meruněk nebo broskví s peckami.
 •  V případě, že Pěstitel má menší objem kvasu, než je minimální množství vhodné ke zpracování (100 litrů / 1 dávka) pak je možné / nutné sjednotit kvasy jednotlivých Pěstitelů do jedné dávky, dohoda o tomto postupu je však na samotných Pěstitelích včetně konečného rozdělení finálního produktu. Nepovoluje se mísení kvasů z rozdílného druhu ovoce.
 •  Pěstitel je povinen si odvézt vlastní nádoby od kvasu bezprostředně po vypálení. Umytí v prostorách pálenice není možné.
 •  Finální pálenka je stočena do nádob pěstitele. Při předání produktu pěstiteli je tento povinen uhradit cenu za odvedené služby dle ceníku, který je vyvěšen v prostorách pálenice nebo na webových stránkách www.aqvivas.cz.
 •  Pokud po dohodě s provozovatelem pálenice je Pěstitel přítomen procesu pálení, činí tak na vlastní nebezpečí, je povinen se zdržovat jen ve vyhrazeném prostoru. Nesmí žádným způsobem zasahovat do výrobního procesu.
 • Na konci výrobního procesu provozovatel provede odečet na kontrolním lihovém měřidle ZEHR a stanoví tak množství vyrobené pálenky. Před tímto stanovením není možné produkt ochutnávat. Případné nesrovnalosti ve smyslu kvality, obsahu alkoholu, množství nebo nesrovnalostí při platební transakci je nutné hlásit vše bezprostředně na místě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 •  Případné vzorky během produkce odebrané z měřidel jsou majetkem pěstitelské pálenice.
 •  Veškeré úkony v pěstitelské pálenici se řídí ustanoveními zákona o lihu č. 61/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dalšími normami jako např. Spotřební daně z lihu… atp.
 •  Pěstitel je povinen poskytnou součinnost Provozovateli pálenice při administrativních úkonech spojených se zpracováním Pěstitelova finálního produktu. Jedná se zejména o pokladní doklad, veškeré paré zakázky / objednávky pálení se všemi atributy atp.

PĚSTITELSKÁ PALÍRNA

O FIRMĚ

Firma AQVIVAS s.r.o. byla založena v srpnu roku 2022. Její stěžejní činnost spočívá ve výrobě ušlechtilých destilátů z ovoce a jejich derivátů, rozuměj bylinných likérů, stařených destilátů atp. Dále zajistíme také pěstitelské pálení Vaší úrody ovoce, kde rádi pomůžeme dobrou radou či pomocí při vlastním zakládání kvasu a také Váš kvas na našem zařízení zpracujeme.

Provozovna se nachází v klidném prostředí obce Košátky v nejzápadnějším cípu okresu Mladá Boleslav, v objektu, který je více než 100 let starý. Při rekonstrukci našich prostor jsme postupovali víceméně svépomocí.

Chcete se jen podívat, jak ušlechtilé destiláty vznikají, nebo poradit, či pomoci se zpracováním Vašeho ovoce?

Zavolejte, dohodněte si termín návštěvy a poznejte, jak při přípravě a vlastní destilaci všechno funguje. Můžete ochutnat naší produkci a nějakou láhev také na místě zakoupit. Rektifikační kolona byla instalována na začátku měsíce února 2023, od firmy Kovoděl Janča s.r.o. z Uherského Brodu. Po tomto datu začalo povolovací řízení pro pálenici a ovocný lihovar. Toto řízení je na konci června 2023 úspěšně za námi.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

účet AQVIVAS s.r.o. je veden u:
Česká spořitelna a.s.
měna účtu: CZK
č.ú.: 6252724379/0800
IBAN: CZ66 0800 0000 0062 5272 4379
BIC: GIGACZPX

Firma je vedená v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 371428

O FIRMĚ

Kontakt


Košátky 100
294 79
tel: 725 052 642
e-mail: info@aqvivas.cz

Kontakt

Pin It on Pinterest

Share This
Call Now Button